تن تماميت زيبايي پيراهن نيست

 

مهرباني با تن، مثل يك جامه بهم نزديكند

 

و اگر ميخواهيم روزهامان

 

همه با شبهامان

 

طرحي از عاطفه با هم ريزند

 

گاهگاهي بايد

 

به سر سفرهء دل بنشينيم

 

قرص ناني بخوريم

 

از سر سفرهء عشق

 

گامهامان بايد

 

همهء فاصله ها را امروز

 

كوتاه كنند

 

و سر انگشت تفاهم هر روز

 

نقب در نقب دري بگشايد

 

دري از عشق به باغ گل سرخ

 

و بينديشيم بر واژهء "دوستت دارم

 

محمدتقي خاني - متخلص به آرام

 

نظریادتون نره

[ چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ ] [ 16:53 ] [ انیسه ]

[ ]